NC分度盤(氣壓鎖緊)
     
                單位:mm  

/ 型式

YTD-170P YTD-200P(-V) YTD-255P(-V)
 使用方式 立橫兩用 立橫兩用(-V)只能立式使用
 鎖緊系統 5 kg/cm2 5 kg/cm2
 盤面尺寸 Φ160 mm Φ210 mm Φ255 mm
 貫穿孔徑 Φ40 mm Φ40 mm Φ80 mm
 圓盤中心孔徑 Φ50 H7 mm Φ50 H7 mm Φ80 H7 mm
 中心高度 135 mm 160 mm 160 mm
 盤面T型槽寬度 D12 H7 mm D12 H7 mm D12 H7 mm
 定位鍵 D14 H7 mm D18H7 mm D18 H7 mm
 何服馬達(發那科系列) α3 /α4i α3 /α4i α6 /α8i
 何服馬達(三菱系列) HF53T/ HC052 HF53T/ HC102 HF103T/ HC152(102)
 總減速比 1/90 1/90 1/180
 最高轉速(馬達2000rpm) 22.2(0.87) 22.2(0.87) 11.1(0.44)
 最高轉速(馬達3000rpm) 33.3(1.31) 33.3(1.31) 16.7(0.66)
 最小設定單位 0.001° 0.001° 0.001°
 累積分割精度 30 弧秒 30 弧秒 15 弧秒
 重複精度 ± 4" ± 4" ± 4"
 鎖緊力 8 kgf/m 8kgf/m 45 kgf/m
 蝸輪最大切削力 17 kgf/m 17 kgf/m 47 kgf/m
 垂直最大負載(使用尾座) 40 kg / 80 kg 50 kg / 100 kg 100 kg / 250 kg
 水平最大負載 150 kg 150 kg 250 kg
 淨重(不含馬達) 42 kg 50 kg 105 kg
 ■ 標準附件 : 鎖緊塊、鎖緊螺栓、定位鍵
 
 
 
Copyright 2007 © Yan Chain All Rights Reserved.